โครงการ APAC Cybersecurity Fund ซึ่งสนับสนุนโดย Google.org จะจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 300,000 ราย โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ 70,000 รายในประเทศไทย

Google.org กลุ่มงานการกุศลของกูเกิลได้มอบงบประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่มูลนิธิเอเชียในการดำเนินโครงการ APAC Cybersecurity Fund (ACF) ในความร่วมมือกับ CyberPeace Institute และ Global Cyber...

View more →