จำนวน (สถิติ) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ปี 2560

Kepios เปิดเผยผลสำรวจ จำนวนผู้ใช้สื่อดิจิทัล ในทวีปเอเชียของปี 2017 มีสถิติที่น่าสนใจของไทยดังนี้ - จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากร - ผู้ใช้งาน Social Media ไทย...

View more →