Open Data เพื่อการเลือกตั้ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศจะมีการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโร้ดแมพที่ได้วางไว้ ทำให้ประเทศไทยเลี้ยวเข้าถนนสายประชาธิปไตยอีกครั้ง สิ่งที่น่าติดตามคือ...

View more →