Election Open Dataวันนี้ทาง Social Tech ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. โดยมีตัวแทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ไปประชุมด้วย ประเด็นที่หารือกันคือการทำให้ข้อมูลการเลือกตั้งของไทยเป็น Open Data

ปัจจุบันถ้าเข้าจะเข้าไปดูข้อมูลการเลือกตั้งของ กกต. จะเห็นว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ซึ่งเจ็บปวดมากสำหรับคนทำงานด้านข้อมูล ที่ต้องคัดลอก ตัดแปะ พิมพ์ใหม่เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ต่อได้


ข้อมูลการเลือกตั้ง ยังเป็นข้อมูลที่ใช้วัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลทั้งจาก OpenData Barometer ของ World Wide Web Foundataion และ Open Data Index ของ Open Knowledge Foundation ที่ไทยอยู่ในอันดับที่ไม่ดีนัก

ขณะเดียวกันประเทศที่ได้คะแนนสูง ๆ ในหมวดข้อมูลการเลือกตั้งนั้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดผลการลงคะแนน ข้อมูลการใช้สิทธิ์ รายชื่อผู้สมัคร และหน่วยเลือกตั้ง ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ผล หรือส่วนในเรื่องการศึกษาวิจัย เรื่องการเมืองและประชาธิปไตย รวมทั้งการวางแผนหาเสียง วิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
http://results.aec.gov.au/20499/Website/HouseDefault-20499.htm

จริง ๆ แล้ว กกต. มีข้อมูลพร้อมที่จะเปิดอยู่ จะเห็นได้จากช่วงการนับคะแนนการลงประชามติ สื่อมวลชนสามารถเชื่อมต่อตรงกับฐานข้อมูลของ กตต. และนำมา visualize ได้หลายรูปแบบ แถมตอนนี้เมืองไทยมี data scientist เป็นกลุ่มก้อน ที่จะทำให้ข้อมูลทางการเมืองดูตื่นตาตื่นใจได้ตัวอย่างการ visualize จาก Open Data ข้อมูลการเลือกตั้ง ขอบคุณ @Puripant Ruchikachorn

ดังนั้นความจำเป็นที่ กกต. ควรปรับปรุงข้อมูลการเลือกตั้งให้เป็น Open Data เพื่อ
  • เพิ่มอันดับด้านดัชนีการเปิดเผยข้อมูลนานาชาติ
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือในการเข้าสู่ Open Government Partnership
  • ขยายการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในภาคสื่อมวลชน ประชาสังคม
  • การข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเลือกตั้ง 
และการศึกษาประชาธิปไตย

อยากจะเสนอ กกต. ดังนี้
  • เปิดเผยข้อมูลทั้งใน format .pdf .xls บน etc.go.th และ data.go.th
  • เปิดเป็นข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
  • พัฒนา API ข้อมูลการเลือกตั้ง อาทิ ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ข้อมูลนักการเมือง ข้อมูลพรรคการเมือง เป็นต้น

ทาง กกต. คงต้องหารือในระดับนโยบาย แต่เราคาดหวังว่าจะเห็นข้อมูลการเลือกตั้งของไทย เป็น Open Data ในเร็ววัน