วิดีโอบันทึกการเสวนา “อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross – Border E-Commerce)”


วิดีโอ การเสวนา "อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross – Border E-Commerce)"
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ CU Social Innovation Hub ชั้น 1 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการขายสินค้า แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ สอดแทรกความรู้ ที่ผู้ประกอบ การรายย่อยควรทราบ (ใช้เวลาฟัง 45 นาที) และรับประกาศนียบัตรจากโครงการที่สนับสนุนโดย Google.org

ลงทะเบียนรับชมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgiHXXix4mCc7Hc7iEEislmhRCkmPaANPnFrir-PshbmrNYw/viewform

หรือเข้าห้องเสวนาออนไลน์ ได้ที่ https://lin.ee/rDNo5LD (สแกนเพิ่มเพื่อนเพื่อน)