เชิญร่วมฟังเสวนาฟรี รับประกาศนียบัตร จาก google

Explore Digital โดย โครงการ Go Digital ASEAN (GDA)
ลงทะเบียนที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgiHXXix4mCc7Hc7iEEislmhRCkmPaANPnFrir-PshbmrNYw/viewform
กิจกรรม Explore Digital เปิดรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross-Border E-Commerce)" ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.15 – 11.00 น. ณ Chula Social Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับเพียง 50 ที่นั่ง) และเข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM คลิก เพื่อดูเอกสารประกอบโครงการและกำหนดการ

Explore Digital ในประเทศไทย – จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) สถาบันเอเชียศึกษา และมูลนิธิเอเชีย เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าทางออนไลน์ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการขายสินค้าแก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ สอดแทรกความรู้ที่ผู้ประกอบการรายย่อยควรทราบ อาทิ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการออนไลน์ควรคำนึงถึง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการสามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://godigitalasean.org/th/