COVID-19 Information Hubแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โควิด-19

ติดต่อฉุกเฉิน

สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์ 1669 https://www.niems.go.th/

กรมควบคุมโรค เบอร์ 1422 https://ddc.moph.go.th

แบบประเมินความเสี่ยง โควิด-19 ด้วยตนเอง http://covid19.th-stat.com/th/self_screening


ข้อมูล

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค https://covid19.ddc.moph.go.th/

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านวิจัยและวิชาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วช.)
https://www.nrct.go.th/


ข้อมูล COVID-19 ประจำวัน https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

แผนที่จุดเสี่ยงเชื้อ โควิด-19 https://covidtracker.5lab.co/

Location สถานที่รับตรวจ COVID-19 https://map.longdo.com/tag/hospital_covid19

Location โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ https://map.longdo.com/tag/govpoi_hospital

Location ร้าน 7-11 ทั่วประเทศ https://map.longdo.com/tag/7-11

สบายดี Line Chatbot ข้อมูลสถานการณ์ โควิด-19 Opendream https://line.me/R/ti/p/@sabaideebot
LINE Official Account ที่ช่วยบันทึกข้อมูลสถานที่และการเดินทางของผู้ใช้งานแต่ละคน ‘GooCare’ @goocare หรือ https://lin.ee/tOSpesz

ข้อมูลพิกัดร้านค้าหน้ากากอนามัย แบบ crowdsourcing อนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81

ข่าวสาร โควิด-19 จาก ThaiPBS https://covid19.thaipbs.or.th/

ข่าวสาร โควิด-19 จาก Workpoint News https://covid19.workpointnews.com

เผยแพร่ความรู้ หยุดแพร่ไวรัส https://www.endcoronavirus.org/home/thai

ค้นหาสถานพยาบาล และ เวชภัณฑ์ รวบรวมเครื่องมือดิจิทัล
ที่เป็นประโยชน์ https://thaifightcovid.depa.or.th/

กรณีศึกษา ด้านนโยบายเกี่ยวกับ โควิด-19 จากประเทศต่าง ๆ https://github.com/thainetizen/policybin/issues

It will be ok Crowdmapping แผนที่เพื่อช่วยกันระบุพิกัดของร้านขายของชำ ร้านอาหาร หรือสถานที่นั่งทำงานใกล้ๆ https://www.facebook.com/strncitizenlab/posts/945146795931301

ไทยรู้สู่โควิด จาก สสส. https://www.thaihealth.or.th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94


มาตรการช่วยเหลือ

ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการ 5,000 บาทที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/


โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_detail_detail_1_16_0/4542_4542

มาตรการช่วยประชาชนและ SMEs ด้านการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_23Mar2020.aspx

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงการคลัง https://www.mof.go.th/th/view/attachment/file/3134393130/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026-2563%20%28%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%28COVID-19%29%20...%29.pdf

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ เชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ธนาคารออมสิน
https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Feb/GSBCRN.aspx

New! ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Mar/GSBPR32.aspx


กลุ่มภาคประชาสังคม


New! infoAid คือพื้นที่กลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือต่างๆที่เชื่อถือได้ เช่น โรงพยาบาล และเครือข่ายที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง https://infoaid.org

New! ThaiFightCOVID พลังของกลุ่มจิตอาสาเพื่อรวบรวมความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ จัดหา พัฒนา ส่งมอบจนถึงมือผู้ใช้ และเป็นฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อทำซ้ำอย่างรวดเร็ว
https://www.thaifightcovid.com/
New! COVID-19 Round Table เป็นพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้พัฒนา และผู้ผลิต สำหรับแบ่งปันข้อมูลและร่วมกันผลิตอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรับมือ COVID-19 https://www.covid19roundtable.com/


New! UNITY AntiCovid-19 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันในยามยาก https://www.unity-anticovid19.org/
New! #Covid19Matching ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาล (อุปกรณ์การแพทย์และความจำเป็นอื่นๆ) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://covid19matching.com/


New! ต้องรอด แหล่งข้อมูลความช่วยเหลือให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ https://tongrod.com/

New! ระบบจับคู่ความช่วยเหลือของกลุ่ม Maker https://maker-vs-covid19.sensesiot.com/
กลุ่ม "เรียนรู้สู้ภัยโควิด-19" https://www.facebook.com/groups/3586689601404086/

COVID19ThaiCore https://www.facebook.com/groups/267261174287139

เป็ดไทยสู้ภัย โควิด-19 https://www.facebook.com/pedthaisupai/

Thailand COVID19 Digital Group (TCDG) https://www.facebook.com/groups/192150165377624

อาสาสมัครออนไลน์ดูแลผู้กักตัวอยู่บ้าน https://cocare.opensource-technology.com/

อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่คนเดียว) และคนพิการในกรุงเทพฯ https://www.covidbangkokaid.com/

Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางแพทย์ https://taejai.com/th/d/thammask/

โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chulaari.chula.ac.th/

โครงการระดมทุนและรับบริจาคเพื่อธนาคารหน้ากาก https://www.maskbank.org/


Anti Fake News

Cofacts - พื้นที่เปิดเพื่อการตรวจสอบข่าวลวงร่วมกัน https://cofact.org/articles